De waarde van werk

In-Made streeft ernaar om gedetineerden zinvolle werknemersvaardigheden aan te leren tijdens detentie. Op die manier wordt het makkelijker om na detentie een betaalde baan te vinden en zo op het juiste pad te blijven.

De waarde van werk

Verspreid over Nederland bevinden zich de penitentiaire inrichtingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen. De penitentiaire inrichtingen beschikken allemaal over een eigen productiebedrijf, ieder gespecialiseerd in één of meerdere werkterreinen. Samen vormen die peniteniaire inrichtingen In-Made. Bekijk hier waarom wij trots zijn op ons werk:

https://www.youtube.com/watch?v=fIVK-Q-tgWg

Leren werken in een professioneel arbeidsbedrijf

Op dit moment zijn gedetineerden verplicht om 20 uur per week te werken. 70% van de gedetineerden werkt in een werkzaal, 10% in facilitaire banen (bijv. schoonmaak, groenvoorziening). Door deze werkzaamheden wordt er gewerkt aan basale werknemersvaardigheden - op tijd komen, respect hebben voor je meerdere, meedenken over procesverbeteringen - maar ook aan het behalen van certificaten en diploma's. In-Made probeert steeds werk aan te bieden dat goed aansluit op de behoeften van de arbeidsmarkt. Zo zijn er gedetineerden die de gevangenis verlaten met ervaring als werknemer in de backoffice van webshops, als callcentermedewerker of als lasser.

In-Made is een professioneel bedrijf. Dat wil zeggen dat we goede kwaliteit leveren aan onze klanten. Ook dat is onderdeel van de resocialisatie van gedetineerden. De overstap van werken voor In-Made naar een 'gewoon' bedrijf moet zo klein mogelijk zijn en daarom opereert In-Made zo veel mogelijk als een gewoon bedrijf.

Werken

Gedetineerden leren dat werken wat van je vraagt, maar ondervinden ook dat werken plezierig kan zijn. Zo kun je op je werk een sociaal netwerk opbouwen, eigenwaarde en ervaring opdoen. Werken draagt bij aan een gezond dag-nachtritme, structuur en een verantwoordelijkheidsgevoel. Ook kun je dankzij werk in je levensonderhoud voorzien. Gedetineerden verdienen een zakgeldcomponent, waarvan de hoogte afhangt van het type werk en de taken. Van dit geld hoeven zij niet in het eigen basisonderhoud te voorzien, maar kunnen gedetineerden bijvoorbeeld boodschappen doen in de interne winkel.

Ten slotte is werken voor veel gedetineerden ook een welkome afleiding van het verblijf in de cel.

Van In-Made naar Ex-Made

Zelfredzaamheid is voor (ex-)gedetineerden erg belangrijk. Terug in de samenleving moeten ex-gedetineerden immers op eigen benen kunnen staan. Dat geldt ook op het gebied van werk. Tijdens detentie, in het bijzonder in de laatste fase, worden gedetineerden daarom voorbereid op en begeleid naar een volwaardige baan. Een voorbeeld van begeleiding is bijvoorbeeld de In-Made Praktijkschool. Steeds meer arbeidsmedewerkers (DJI-personeel) zijn opgeleid om gedetineerden te helpen bij en te beoordelen op hun werknemersvaardigheden.

Een voorbeeld van de voorbereiding op werk is de Beschrijving Getoond Gedrag. Omdat gedetineerden niet in aanmerking komen voor een Verklaring Omtrent het Gedrag, maar daarmee van veel werk worden uitgesloten, kunnen ze aan het einde van hun detentieperiode een Beschrijving Getoond Gedrag krijgen. Op die beschrijving staat welke werkzaamheden de ex-gedetineerde tijdens detentie heeft gedaan en mogen doen op basis van gedrag en inzet. Ook staan daar de opleidingen en cursussen op die hij/zij tijdens detentie heeft gevolgd. Een toekomstige werkgever kan daaruit opmaken dat de sollicitant tijdens detentie serieus aan zijn/haar arbeidsvaardigheden heeft gewerkt.

Lees ook: