'Werken is een vorm van reïntegratie'

'Werken is een vorm van reïntegratie'

In editie van het Magazine 'DJI Zien' stond dit artikel over In-Made.

Penitentiaire arbeid is meer dan bezigheidstherapie of een sociale werkvoorziening. Vergeleken met zo'n tien jaar geleden is arbeid een belangrijk onderdeel van de reïntegratie. In-Made, de overkoepelende organisatie van penitentiaire productiebedrijven van DJI, geeft justitiabelen werk waarbij zij een diploma kunnen halen.

Harry de Kleijn is hoofd Arbeid in de penitentiaire inrichting (PI) Utrecht locatie Nieuwersluis. In deze gevangenis zitten zo'n 250 vrouwen. "Arbeid speelt een belangrijke rol in onze PI. Vroeger was arbeid meer bezigheidstherapie dan een serieuze aangelegenheid. Dat is inmiddels wel anders", vertelt Harry. "Sinds de oprichting van In-Made, in 2011, is het werk in de Nederlandse gevangenissen professioneler geworden. We werken zonder winstoogmerk maar inmiddels zet In-Made jaarlijks zo'n 20 miljoen euro om."

Diversiteit

In de vier arbeidshallen in PI Nieuwersluis vervaardigen gedetineerde vrouwen allerlei producten voor gebruik buiten de PI. "We zijn een heuse onderneming", zegt Harry. "Hier op de arbeidsafdeling maken de vrouwen bootzeilen, straatverlichting, kroonluchters, kussens, poefjes, schorten, kettingzakken, sappen, noem maar het maar op. Het zijn veelal producten die binnen een dag kunnen worden gemaakt, doorgaans in opdracht van reguliere bedrijven buiten de inrichting."

Voor de vrouwen is het werk een belangrijke leeromgeving. "Ze leren niet alleen productievaardigheden, maar ook hoe het is om in een ploegendienst te werken, om gedragsregels te hanteren, hoe om te gaan met collega's, ze weten wat het is om een prestatie te leveren. Allemaal dingen die later goed van pas kunnen komen als zij niet meer in detentie verblijven en voor een baas gaan werken", legt Harry uit. "Daarbij is het voor de vrouwen een verademing om iets van zichzelf te laten zien en eigen verantwoordelijkheid te nemen."

"Arbeid maakt deel uit van hun detentieplan. We kijken wat iemand kan, want iedereen is natuurlijk anders.We hebben met ruim dertig bedrijven een samenwerkingsverband. Hierdoor hebben we binnen de inrichting veel variatie in werkzaamheden. We onderhouden onderling goede contacten. Door open te communiceren en hen te betrekken bij het werkproces komen we tot een gezamenlijk resultaat. Je moet open kaart spelen, dat is in het bedrijfsleven ook zo. Vorig jaar liet de kwaliteit van een product wat te wensen over. Dan spreek je met een opdrachtgever over hoe we de kwaliteit kunnen verbeteren. Dat is prettig voor zowel ons als de opdrachtgever."

Netwerken

"Aan onze klandizie komen we vooral door te netwerken. Ik onderhoud mijn contacten goed en vaak komt het ook door mond-tot-mond reclame dat de vraag groeit. Het voordeel voor bedrijven zit hem er niet alleen in dat onze arbeid goedkoop is, we leveren ook echt kwaliteit. We zijn geen sociale werkvoorziening, maar een professionele onderneming."

Eigenlijk is arbeid in detentie een win-winsituatie - alle partijen worden er beter van. "Ik zie eindelijk weer een glimlach op iemands gezicht als ik hier rondloop. En dat geeft mij ook voldoening", aldus Harry. 'Er zijn al voorbeelden dat ex-gedetineerden aan de slag konden in een bedrijf waar In-Made mee heeft samengewerkt. Binnenkort start er hier in Nieuwersluis een pilot bij Pauw bedrijven. Dit is een leer-werkbedrijf van zes gemeenten hier in de regio Utrecht. Hier werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het uiteindelijke doel is dat onze ex-gedetineerden via dit bedrijf kunnen doorstromen naar een reguliere baan. Dat zijn natuurlijk prachtige voorbeelden van reïntegratie."

  • Tekst: Marieke Maas
  • Beeld: Fokke Eenhoorn