Nederland gastland voor EPRF conferentie

Nederland gastland voor EPRF conferentie

Van 27 t/m 29 november vond in Den Haag de EPRF conferentie plaats. Dit jaar was het de beurt aan Nederland om als gastland een groot aantal Europese vertegenwoordigers van het Gevangeniswezen te ontvangen.

De organisatie was in handen van Europris, samen met In-Made/Ex-Made. De presentaties van de Europese collega’s gaven een goed beeld van de visie op arbeid en re-integratie in die landen. Ook daar onderschrijft men de relatie tussen deze gebieden. De deelnemers kregen interessante initiatieven te zien. Het volgen van vakgerichte opleidingen, productie van eigen merkartikelen en aandacht voor de gezondheidszorg van de gedetineerde om resocialisatie te bevorderen. Interessant aan die uitwisseling is vooral het omgaan met dilemma’s rond motivatie van gedetineerden, op peil houden van deskundigheid bij personeel, financiën die vaak als “project” verstrekt worden, rolverdeling tussen gevangenis en ketenpartners etc. De volgende EPRF vindt plaats over twee jaar, dan weer in een ander land in Europa.