Kwaliteitscertificaat voor In-Made in Krimpen

Kwaliteitscertificaat voor In-Made in Krimpen

In-Made PI Krimpen behaalt als eerste het In-Made B-keurmerk.

Het penitentiaire productiebedrijf van PI Krimpen aan den Ijssel krijgt het In-Made Keurmerk B. Gerard Geerders, Hoofd Arbeid van de PI Krimpen aan den IJssel, kreeg op 22 april jongstleden het kwaliteitscertificaat 'In-Made Keurmerk B' uit handen van Michelle Blom, directeur-generaal Jeugd en Sanctietoepassing. Zij bracht samen met Peter Hennephof, Hoofddirecteur DJI, een werkbezoek aan de PI Krimpen dat in het teken stond van In-Made.

Eind 2014 behaalde het penitentiaire productiebedrijf van de PI Krimpen als eerste in Nederland het In-Made Keurmerk B. Om dat te behalen moeten arbeidsbedrijven tijdens een audit aantonen dat ze voldoen aan een bepaalde landelijke standaard op gebied van de productieprocessen. Het In-Made Keurmerk B is in de basis vergelijkbaar met ISO 9001.

"Het is een mijlpaal dat wij de eerste zijn die dit resultaat behalen. Daar zijn wij als PI Krimpen aan den IJssel dan ook erg trots op!", aldus Gerard Geerders.

Het toetsingskader en de opzet voor de audits zijn door In-Made ontwikkeld in samenwerking met de Auditdienst DJI. Het auditresultaat wordt door de Kwaliteitsgroep In-Made gewogen en na een positief advies door de Directie Gevangeniswezen Nederland toegekend. Om de continuïteit te borgen, worden eenmaal behaalde keurmerken met periodieke audits getoetst. Verder is er naast het Keurmerk B ook een Keurmerk A.

Inmiddels hebben acht penitentiaire productiebedrijven het Keurmerk B behaald. Voor eind 2015 willen alle 24 productiebedrijven dit Keurmerk behalen. Begin 2016 hopen de eerste productiebedrijven hun Keurmerk A te krijgen.

Foto 1: Gerard Geerders krijgt het certificaat van Michele Blom
Foto 2: Michele Blom en Gerard Geerders voor de bijbehorende plaquette