In-Made Praktijkschool maakt ambitie waar

In-Made Praktijkschool maakt ambitie waar

De resultaten van de In-Made Praktijkschool over de eerste vier maanden van 2019 zijn bekend. Tot en met april zijn in totaal 377 getuigschriften uitgegeven.

Hiermee is In-Made/Ex-Made op weg om de doelstelling van 1.000 getuigschriften in 2019 te realiseren! Daarnaast zijn er ook nog eens 873 losse certificaten verstrekt aan gedetineerden die geen volledig profiel konden behalen.

De In-Made praktijkschool is het model van praktijkscholing binnen de penitentiaire arbeidsbedrijven, waarbij gedetineerden een portfolio opbouwen met tijdens detentie verworven kennis en vaardigheden. Werknemersvaardigheden worden vastgelegd in een deelcertificaat. Aangevuld met beroepsgerichte vaardigheden en korte cursussen leidt dit tot een Ervaringsprofiel dat we inmiddels getuigschrift noemen. Voor afzonderlijk behaalde werkprocessen worden certificaten afgegeven.