DJI ondertekent convenant met In-Made

DJI ondertekent convenant met In-Made

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van DJI zijn niet alleen belangwekkende woorden gesproken door de hoofddirecteur en de staatssecretaris, maar is ook een convenant getekend dat de penitentiaire arbeid nog beter op de kaart zet. Na een lange periode van productontwikkeling, technische beschrijvingen en (Europees) aanbesteden van grondstoffen, voldoet een groot aantal In-Made® artikelen aantoonbaar aan vereiste productnormen, specificaties en inkoopnormen.

Binnen het programma Modernisering Penitentiaire Arbeid (MPA) is hier, samen met het SSC, hoofdkantoor en arbeidsbedrijven, veel energie in gestoken en staat het aanbod inmiddels in de inkoopcatalogus van Leonardo.

Voor een aantal artikelen is nog een alternatief bij een externe leverancier, maar van sommige andere is In-Made nu de exclusieve leverancier. De ambitie is dat deze lijst de komende jaren fors gaat groeien en dat hiermee niet alleen kosten worden bespaard, maar ook een deel van de productie van penitentiaire arbeid intern verkocht kan worden.

Een tweede ambitie is voor onze producten ook andere klanten binnen de Rijksoverheid te vinden. Bestellingen worden via Leonardo gedaan en verwerkt door het Regionaal Bedrijfsbureau West ten behoeve van heel Nederland en zijn voor alle geïnteresseerden te bekijken op de website van In-Made.

Het convenant is getekend door (vlnr):

  • Ton Kortekaas, directie SSC
  • Annelore Roelofs, hoofddirectie DJI
  • Ab Warffemius, directie GW (opdrachtgever MPA)
  • Frans Douw, Vestigingsdirecteur Heerhugowaard / RBBA west