Beschrijving Getoond Gedrag

Beschrijving Getoond Gedrag

De Beschrijving Getoond Gedrag is een belangrijke stap voorwaarts voor de reïntegratie van ex-gedetineerden.

Het niet kunnen krijgen van een VOG is nu vaak een belemmering voor ex-gedetineerden om aan de slag te komen. Daarom gaat Gevangeniswezen Nederland in samenwerking met Dienst Justis vanaf eind juni een Beschrijving Getoond Gedrag verstrekken aan gedetineerden die zich tijdens detentie voorbeeldig gedragen. Onderdeel van de beoordeling is ook een positieve referentie van een werkgever waar de gedetineerde in de laatste fase van detentie "buiten" gewerkt heeft. De verklaring Beschrijving Getoond Gedrag kunnen ex-gedetineerden gebruiken bij een sollicitatie of bij het verkrijgen van een VOG.